koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

תלמידי סוחובולה עסקו בעבודות ניקוי בית הקברות היהודי

25/11/2021

ב-25 בנובמבר הקדישו תלמידי שתי כיתות בטכניקום בסוחובולה כמה שעות לעבודות ניקיון בבית הקברות היהודי. המבצע היה עתיר עבודה: היה צריך להעביר לקצות החלקה מאות ענפים ושיחים שנכרתו במאי ויעברו טיפול של ניסור. במאי השנה החלו שני מחזורים של לוחמי האש המקומיים, כמעט ששים במספר, עבודה מייגעת של כריתת שיחים ועצים קטנים. היום ביצע הנוער את השלב הבא במבצע. לפנינו עדיין עבודה רבה, אבל בית הקברות נראה כבר הרבה יותר טוב. אנו ממליצים על ביקור במקום. לעת עתה מודה "מרכז שלוש תרבויות" לאשכול בתי הספר בסוחובולה על שיתוף הפעולה הפורה..
בצילומים נראית עבודתם של לוחמי האש במאי 2021 ושל בני הנוער בנובמבר 2021
תצלומים: מרכז שלוש התרבויות – Centrum Trzech Kultur