koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

קואליציה של שומרי בתי קברות יהודיים בפולין

אנו מגנים ומקדמים את זיכרון המורשת היהודית בפולין. לשם כך אנו, כמטפלים בבתי קברות יהודיים, מארגנים עבודת התנדבות ומבצעים פעילויות חינוך, שיפוץ ושימור ועוד!

קרא עוד על הקואליציה

מפת בתי הקברות היהודיים בפולין

ראו את המפה עם כל בתי הקברות היהודים שנמצאו או נמצאו בפולין המודרנית. לכל בית קברות יש דף משנה משלו, בו תוכלו לראות מי דואג למקום הזה.

ראה את המפה
האם אתה מתנדב?

האם אתה מנקה את בית הקברות היהודי עם חבריך או עם הכיתה שלך?

האם אתה מארגן ניקיון של בית הקברות היהודי בעירך? הארגון שלך מבצע פעילויות הקשורות להנצחת המורשת היהודית?

הצטרף לקואליציה

מתנדבים

שיטות התנדבות טובות:

האם אתה רוצה לפעול?
אתה לא יודע איך לעשות את זה?

מלא טופס פשוט שיאפשר לנו ליצור איתך קשר ולהתחיל!

הצטרף כמתנדב