koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

המשך עבודות הניקיון באוסטרוב מזובייצקה

15/11/2021
בתחילת נובמבר התקיים המבצע הראשון בבית הקברות היהודי באוסטרוב מזובייצקה שנערך בעזרת מענק מטעם "מכון החרות הלאומי – המרכז לפיתוח הקהילה האזרחית" שניתן לקרן מורשת התרבות במסגרת תוכנית  NOWEFIO. המתנדבים ניקו כרבע משטח בית הקברות המשתרע על 25 דונם. פחות משבועיים אחר כך נמשכו העבודות. ב-15 בנובמבר המשיכו את המבצע עובדי המוזיאון על שם משפחת פילצקי בעזרת הקואופרטיב החברתי ותלמידים מבתי הספר במקום. הצעירים שמעו גם הרצאה מפי מנהל המוזיאון, קרול מדאי, על תולדות המקום ועל חשיבותו גם בימינו.
המארגנים מתכננים פעולות נוספות בבית הקברות.
תצלומים: מוזיאון בית משפחת פילצקי – Muzeum Dom Rodziny Pileckich