koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce

בבית הקברות היהודי בלודז' נמשכות ללא הפסקה עבודות הניקיון בפיקוח קצין מבחן ומטופליו

07/11/2021
ב-7 בנובמבר 2021, למרות מזג האוויר הקשה, נמשכו העבודות בבית הקברות היהודי בלודז'. קצין המבחן וחניכיו מגיעים לבית הקברות מדי יום ראשון זה שלוש שנים וחצי כדי לנקות ולטפח את המקום. גם השבוע התקיימו עבודות, שהתמקדו הפעם בחלקה השמאלית Sz. אנו מודים למר טדאוש אולובק ולחניכיו על עבודתם הנלהבת.
עוד תצלומים אפשר לראות בדף הפייסבוק של טדאוש אלובק.
תצלומים: Tadeusz Ołubek